Hoạt động Bitcoin trên chuỗi tăng mạnh trong tháng 1, với hơn 22,3 triệu địa chỉ gửi hoặc nhận BTC vào tháng trước. Tháng 1 là một tháng kỷ lục về giá và hoạt động mạng của Bitcoin, với hơn ...