Cộng đồng Bitcoin SV mạnh mẽ hơn bao giờ hết, với sự quan tâm toàn cầu đến BSV và giao thức Bitcoin SV tiếp tục mở rộng quy mô không giới hạn. Các nhà phát triển, doanh nhân và các ...

OKCoin trích dẫn các hành động trái ngược với đặc tính mở của Bitcoin là lý do hủy niêm yết BCH và BSV Trong khi Bitcoin ban đầu tăng vượt qua mức vốn hóa thị trường trị giá 1 nghìn ...