Glen Oaks Escrow đã thực hiện tái cấp vốn đầu tiên được hỗ trợ bởi BTC cho một bất động sản ở San Diego. Một trong những công ty ký quỹ độc lập lớn nhất Nam California, Glen Oaks Escrow, ...

Những người ủng hộ tiền điện tử tham gia vào chính trị không phải là mới – nhưng có những gợi ý rằng lời đề nghị từ Chamath Palihapitiya, Chủ tịch của Virgin Galactic và Giám đốc điều hành của ...

Nhà đầu tư Bitcoin ban đầu Chamath Palihapitiya đang hướng đến việc tranh cử thống đốc California. Nhà đầu tư Bitcoin ban đầu và người đề xuất ngành công nghiệp Chamath Palihapitiya đã báo hiệu một cuộc chạy đua tiềm ...