Giao thức lớp hai giải quyết các hạn chế lịch sử của Bitcoin để cải thiện tốc độ trong khi giảm phí giao dịch. Dịch vụ thanh toán di động phổ biến Cash App đã tích hợp Bitcoin Lightning Network ...

Mùa lễ này, người dùng Ứng dụng tiền mặt sẽ có thể tặng cả tiền điện tử và cổ phiếu cho những người dùng ứng dụng khác. “Với Ứng dụng tiền mặt, giờ đây bạn có thể gửi ít nhất ...

Ứng dụng Cash cho biết: “Dễ dàng như gửi tiền mặt và bạn không cần phải sở hữu cổ phiếu hoặc Bitcoin để làm quà tặng”. Công ty thanh toán kỹ thuật số Block, trước đây được gọi là Square, ...