CBOE đang tìm cách tham gia trở lại lĩnh vực tiền điện tử, nộp hồ sơ để niêm yết một ETF Bitcoin do người quản lý tài sản Van Eck đề xuất. Công ty sở hữu sàn giao dịch hàng ...

Thị trường toàn cầu CBOE tìm kiếm sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để niêm yết một Quỹ giao dịch trao đổi bitcoin (ETF). Theo báo cáo của Reuters, thị trường toàn ...

Sàn giao dịch quyền chọn Chicago Board (Cboe) đã đăng ký niêm yết Vaneck Bitcoin Trust, như một quỹ giao dịch trao đổi (ETF) nếu quỹ được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chấp thuận. Việc ...