Cựu giám đốc điều hành Sàn giao dịch phái sinh BitMEX, Gregory Dwyer đã đồng ý dẫn độ từ Bermuda trở lại Hoa Kỳ, trong khi cuộc tranh cãi pháp lý chỉ ra ba giám đốc điều hành khác vẫn ...

Jack Dorsey, người sáng lập một trong những mạng xã hội thành công nhất, đang gia tăng sự tham gia của mình vào Bitcoin Blockchain. Như chúng tôi đã viết, Giám đốc điều hành Twitter Jack Dorsey là một người ...