Một nhóm người kiểm duyệt từ subreddit đằng sau trò chơi ngắn hạn của GameStop (GME), vốn đã gây được sự chú ý trên toàn cầu, WallStreetBets (WBS), hiện đang lên kế hoạch thực hiện con đường phân quyền và ...