Circle sẵn sàng hoạt động dưới sự giám sát của Cục Dự trữ Liên bang, Bộ Tài chính Hoa Kỳ, OCC và FDIC, Giám đốc điều hành Jeremy Allaire cho biết. Công ty thanh toán kỹ thuật số Circle được ...

Kết quả của sự phát triển trong cả công nghệ và quy định tiền điện tử, API USDC mới của Circle cung cấp cầu nối giữa tiền điện tử và tài chính truyền thống. Circle, công ty đứng sau stablecoin ...