Theo “Flippening Index” của Trung tâm Blockchain, tìm cách đo lường sức mạnh của Ethereum so với Bitcoin bằng tám chỉ số chính, Ethereum đã vượt qua Bitcoin một nửa các chỉ số – số lượng giao dịch, số nút, ...

Tương lai Bitcoin ưa thích của Phố Wall cho thấy ít người sẵn sàng bán BTC. Sau một cuộc biểu tình bất ngờ được thúc đẩy bởi bản cập nhật tiểu sử trên Twitter của Elon Musk, nhu cầu về ...