Greyp Bikes, một công ty được thành lập bởi nhà sáng tạo và doanh nhân người Croatia Mate Rimac, đã tích hợp thanh toán tiền điện tử vào hệ thống thanh toán trực tuyến của mình. Tất cả các sản ...

Một quốc gia châu Âu ở khu vực Balkans có thể bắt đầu điều chỉnh môi trường tiền điện tử trong lãnh thổ của mình. Một dự luật đang được soạn thảo ở Bosnia và Herzegovina sẽ thiết lập khuôn ...

Bốn mươi sáu trạm xăng Tifon trên khắp Croatia đã bắt đầu chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Sử dụng bộ xử lý thanh toán Paycek, khách hàng có thể thanh toán bằng một số loại tiền điện ...