Thị trường chính hiện có một cách mới để mua và bán tài sản tiền điện tử Polkadot – thông qua một sản phẩm trao đổi. Thế giới tài chính chính thống đã có những bước tiến đáng chú ý ...

Một quỹ đầu tư tiền điện tử có trụ sở tại Dubai, FD7 Ventures cho biết họ sẽ giảm giá bitcoin trị giá 750 triệu đô la và sẽ sử dụng số tiền thu được để tăng vị trí trong ...