Blockchain, còn được gọi là sổ cái phân tán, là nền tảng của một trong những công nghệ quan trọng là tiền điện tử. Blockchain đã được mọi người chấp nhận như một công nghệ đang phát triển và tiềm ...