Vào thứ Bảy, ngày 15 tháng 1 năm 2022, vốn hóa thị trường của tất cả các stablecoin đang tồn tại là 173 tỷ đô la, chiếm 7,93% của nền kinh tế tiền điện tử 2,18 nghìn tỷ đô la. ...

Tập trung vào việc sử dụng NFT làm tài sản thế chấp cho vay, Arcade đã huy động được 15 triệu đô la Mỹ trong khoản tài trợ Series A do Pantera Capital, Castle Island Ventures và Franklin Templeton Blockchain ...