Bitcoin, Dogecoin và Ether dẫn đầu danh sách là các loại tiền điện tử phổ biến nhất mà người Mỹ dự định tặng trong kỳ nghỉ lễ. Các loại tiền điện tử như Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE) và Ether (ETH) ...

Lĩnh vực mã thông báo không thể thay thế (NFTs) tiếp tục gây bão thế giới dựa trên sự tăng trưởng lớn đã trải qua. Ví dụ, doanh số bán hàng thứ cấp đã vượt qua mốc 15 tỷ đô ...