Cho đến nay, tất cả các mã thông báo của người hâm mộ trên Socios và hệ sinh thái mã thông báo dành cho người hâm mộ của Chiliz đã được bán với giá 250 triệu đô la. Thị trường ...

Vào ngày 4 tháng 11, một trong những màn hình Đếm ngược của Quảng trường Thời đại sáng lên với các tác phẩm nghệ thuật mô tả năm anh hùng thể thao mang tính biểu tượng, Alexander Ovechkin và Muhammad ...