Dịch vụ DeFi bị tấn công Furucombo sẽ phát hành mã thông báo “iou” như một phần của kế hoạch bồi thường để hoàn trả cho 22 người dùng bị ảnh hưởng. Công cụ kết hợp giao dịch tài chính ...

Cuộc tấn công mới nhất dựa trên quyền của người dùng được cấp cho giao thức Vụ khai thác “hợp đồng xấu xa” mới nhất đã thu được của kẻ tấn công hơn 14 triệu đô la tiền bị đánh ...