Trong khi tài chính phi tập trung trải qua một sự mở rộng to lớn chỉ trong 12 tháng, NFT đã thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư hơn bao giờ hết. Báo cáo năm 2021 của CoinGecko ...

Các cuộc tấn công nhắm mục tiêu vào các thực thể liên kết với blockchain và tiền điện tử đang tạo ra một bước ngoặt mới ở Hàn Quốc khi chính phủ bắt đầu chặn các ứng dụng trò chơi ...

Các sáng kiến của GameFi đã tăng mạnh kể từ tháng 6 năm 2021, do giảm đáng kể chi phí giao dịch và cải thiện trải nghiệm người dùng. Sàn giao dịch tiền điện tử Chi nhánh nghiên cứu của ...