Sàn giao dịch tiền điện tử Bilaxy vẫn chưa công bố giá trị của số tiền bị mất do sự cố hack xảy ra vào ngày 28 tháng 8. Bilaxy, một sàn giao dịch tiền điện tử ít được biết ...

Dự án sẽ phát hành token quản trị cho người nắm giữ theo số dư trước khi xảy ra vụ hack. Cầu nối tài sản xuyên chuỗi, ChainSwap, đã công bố kế hoạch bồi thường cho người dùng sau khi ...

Sau khi mã thông báo cá nhân (còn gọi là mã thông báo xã hội hoặc cộng đồng) bị tấn công vào cuối tuần này, một vụ hack mã thông báo không thể thay thế (NFT) cũng xuất hiện. Một ...

Cuộc tấn công mới nhất dựa trên quyền của người dùng được cấp cho giao thức Vụ khai thác “hợp đồng xấu xa” mới nhất đã thu được của kẻ tấn công hơn 14 triệu đô la tiền bị đánh ...

Nghiên cứu câu hỏi về sự cố hack Bitcoin ảnh hưởng như thế nào đến sự không chắc chắn trong thị trường tiền điện tử nói chung. Trong giai đoạn 2013–2017, 29 vụ hack đã xảy ra trên thị trường ...