Cựu ứng cử viên tổng thống Hillary Clinton đã kêu gọi chính quyền Biden điều tiết thị trường tiền điện tử. Bà cảnh báo rằng các quốc gia như Nga hoặc Trung Quốc, cũng như các tác nhân phi chính ...

Hillary Clinton, cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Barrack Obama, đã cảnh báo tất cả các quốc gia nên coi trọng sự phổ biến ngày càng tăng của tiền điện tử vì những công cụ này có ...