KuCoin, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, thông báo rằng nhóm KuChain của họ đang đưa mạng Kratos beta lên giai đoạn phát triển tiếp theo. Nhóm chia sẻ lòng biết ơn với ...

Người dùng KuCoin không bị ảnh hưởng bởi vụ hack 285 triệu đô la năm 2020, vì quỹ bảo hiểm đã chi trả 16 triệu đô la chưa được thu hồi từ vụ việc. Giám đốc điều hành KuCoin, Johnny ...