Số lượng giao dịch đang chờ được xác nhận trong mempool Bitcoin đã tăng vọt trong thời gian ngắn lên trên 125.000 vào ngày hôm nay. Điều này đại diện cho lượng dữ liệu tương đương với giá trị khoảng ...

Sàn giao dịch tiền điện tử OKEx đã thông báo bổ sung hỗ trợ cho Lightning Network của Bitcoin trong những tuần tới. Nó sẽ cho phép người dùng giao dịch bitcoin rẻ hơn và nhanh hơn. Sàn giao dịch ...