Ricardo Salinas, chủ tịch của Elektra Group, một trong những thương hiệu bán lẻ lớn nhất ở Mexico, gợi ý về khả năng tích hợp thanh toán bằng giải pháp lớp thứ hai của Bitcoin, Lightning Network. Salinas đã đưa ...

Chính phủ Mexico đã đưa ra lời nhắc nhở đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) về yêu cầu báo cáo các giao dịch tiền điện tử. Tài liệu đã ban hành nêu rõ rằng ...

Santiago Nieto Castillo, lãnh đạo của UIF, cơ quan quản lý tài chính Mexico, đã đưa ra cảnh báo rằng 12 sàn giao dịch tiền điện tử đang hoạt động bất hợp pháp tại quốc gia này. Cơ quan quản ...

Các công ty Mexico đang phát triển mối quan tâm đến việc đi theo sự dẫn đầu của các công ty ở phía bắc biên giới – và có thể tìm cách cạnh tranh với các đầu mối mua bitcoin ...