Việc ra mắt làm cho Moonbeam trở thành tổ hợp hoạt động hoàn chỉnh đầu tiên trên mạng Polkadot. Nền tảng hợp đồng thông minh parachain của Polkadot với khả năng tương thích với Ethereum, Moonbeam, gần đây đã hoàn ...

Moonbeam, một giao thức mới nổi tự hào là một trong những hợp đồng thông minh tương thích với Ethereum mạnh mẽ nhất trên chuỗi khối Polkadot, đã giành được vị trí đấu giá parachain thứ hai, đứng trước hơn ...