Tổng công tố viên của Nga, Igor Krasnov, nói rằng các quy định mới về tiền điện tử là cần thiết để chống lại tham nhũng vì – theo quan điểm của ông – các tài sản kỹ thuật số ...

Các nhà lập pháp tại Duma quốc gia Nga được cho là đang soạn thảo luật có thể mở đường cho việc đánh thuế các loại tiền kỹ thuật số. Theo các báo cáo địa phương, các nhà lập pháp ...