Nền tảng thị trường thông tin phi tập trung Polymarket đã bị Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CTFC) phạt dân sự 1,4 triệu đô la hôm thứ Hai do không đạt được chỉ định hoặc ...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã ra lệnh cho một nền tảng thị trường dự đoán “phi tập trung” đóng cửa các thị trường không tuân thủ và nộp phạt 1,4 triệu đô la. ...