Dalio coi vàng như một hàng rào chống lại lạm phát nhưng cũng có một chút BTC trong danh mục đầu tư của mình. Nhà quản lý quỹ đầu cơ Ray Dalio cho biết ông vẫn lạc quan về Bitcoin ...

Người sáng lập của Bridgewater Associates thừa nhận Bitcoin và tiền điện tử có thể là một hàng rào khả thi chống lại lạm phát. Ray Dalio, người sáng lập nổi tiếng của Bridgewater Associates, đã gọi Bitcoin (BTC) là ...