Tập đoàn viễn thông của Hoa Kỳ T-Mobile đã bị một vụ vi phạm lớn từ các máy chủ của mình, làm ảnh hưởng đến hơn 100 triệu dữ liệu khách hàng. Theo báo cáo của Bo mạch chủ, dữ ...

Nhà mạng không dây bị cáo buộc đã không bảo vệ khách hàng của mình khỏi những vụ xâm nhập sinh lợi của những kẻ tráo SIM. Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông T-Mobile đã trở thành tên công ...