Bitcoin (BTC) và Litecoin (LTC) thậm chí còn tiến gần hơn đến các nâng cấp liên quan đến quyền riêng tư của họ: Taproot cho cái trước và MimbleWimble (MW) cho cái sau. Đề xuất Thử nghiệm nhanh (ST) cho ...

Taproot, một bản nâng cấp giao thức được đề xuất sẽ cải thiện tính riêng tư và tính linh hoạt của Bitcoin (BTC), dường như đang ở giai đoạn cuối của con đường kích hoạt, với một bước quan trọng ...