Các nhà phân tích của Goldman Sachs dự đoán rằng Bitcoin có cơ hội tốt để lật đổ 100.000 đô la bằng cách lấy thị phần từ vàng làm kho lưu trữ giá trị. Bitcoin (BTC) đã không thể đóng ...

Khi việc chấp nhận tiền điện tử tiếp tục tăng lên, Châu Âu đang đứng đầu trong việc phân phối tiền điện tử trên toàn thế giới. Số tiền điện tử trị giá ít nhất 5 nghìn tỷ đô la ...