Bốn mươi sáu trạm xăng Tifon trên khắp Croatia đã bắt đầu chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Sử dụng bộ xử lý thanh toán Paycek, khách hàng có thể thanh toán bằng một số loại tiền điện ...