Elon Musk, người giàu nhất thế giới, đã công khai xác nhận rằng ông đã uống thuốc màu cam. Tuần trước, anh ấy đã thêm “#Bitcoin” vào mô tả Twitter của mình và khiến Twitter của Bitcoin bùng nổ với ...