Dan Ives, giám đốc điều hành của Wedbush Securities, tin rằng BTC đang ở trên đỉnh của một câu chuyện áp dụng lớn hơn nhiều.Wedbush Securities, một nhà quản lý tài sản nổi tiếng có trụ sở tại Los Angeles, ...