Nhiều nhà đầu tư Bitcoin được báo cáo đã tích lũy được hơn 3 tỷ đô la trị giá tiền điện tử hàng đầu trong ba tuần qua, khi giá của nó dao động gần 30.000 đô la và cuối ...

Bitcoin (BTC) đã tăng ít nhất 2.000 đô la trong 24 giờ qua để đạt 32.685 đô la trong giao dịch trong ngày, theo CoinMarketCap. Tiền điện tử hàng đầu đã được quyết định bởi vì nó đã hợp nhất ...